4. november 2010

Studenttorget skriver om Interkult-prosjektet PLUSS

Studenttorget skriver om PLUSS-prosjektet og skriveuka som ble arrangert på HiO.

PLUSS er et samarbeidsprosjekt mellom Studieseksjonen, Læringssenteret og Pedagogisk utviklingssenter ved Høgskolen i Oslo.

I septmeber arrangerte PLUSS skriveuke med en rekke kurs, forelesninger og workshops for tilsatte og studenter ved HiO. Målet med skriveuka er å informere, skape engasjement og inspirere til å skrive.

Les mer

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar