28. november 2010

- Vi må lykkes med integreringen

Det var Oslo-ordfører Fabian Stangs budskap da han mottok HiO til mottagelse i Oslo Rådhus.


HiO og Interkult har vært vertskap for NIC (Nordic Network for Intercultural Communication)s 17. konferanse, under tema: "Intercultural Communication within Institutional Borders".


I et svært variert og spennende program, stod blant annet mottagelsen i Rådhuset.


- Hvis Oslo skal være en hyggelig by å bo i, må vi lykkes med integreringen, sa Fabian Stang.

- Oslos befolkning har bakgrunn fra 193 land. Det er fantastisk, fortsatte ordføreren, og viste til hvordan utdanning kan være en nøkkelfaktor for Oslos utvikling.

Høydepunkt

Et av konferansens høydepunkt var livshistorien til Mr Lee som ble fremført som en samtale mellom han og hans bokaktuelle datter og tidligere JBI-student Irina Lee.

Lee har skrevet sin fars utrolige historie i boken Det sa min far, et portrett av en ung gutt og flyktning under Koreakrigen, en krigsskadd tenåring, en lykkelig forelsket ung mann i Vigelandsparken, og en vellykket forretningsmann og kjendis.

– Jeg fikk mye oppmerksomhet da jeg kom til Norge på 50-tallet, men det var positiv oppmerksomhet. Det var ikke før på 80-tallet jeg ble ropt etter og kalt utlending. Etter mer enn 20 år i landet, fortalte Chul Ho Lee.

Opptatt av utdanning

Mr Lee kom bort fra sin familie under flukten i Korea. I Norge opplevde han å bli enkemann og eneforsørger for tre døtre.

Men mest av alt var Chul Ho Lee opptatt av å formidle hva man ikke kan miste.

– Jeg er opptatt av utdanning. Man kan miste penger, eiendom og venner, men utdannelsen din kan ingen ta fra deg, avsluttet mannen som i løpet av få år fikk en hel befolkning til å inkludere nudler som en del av kostholdet.

Andre innledere var blant annet Knut Kjeldstadli, Knut Aukrust, Sharam Alghasi, Dr Claudia Lenz og Thomas Hylland Eriksen som avsluttet NIC-konferansen for et fullsatt auditorium lørdag formiddag.

Mer om konferansen
24. november 2010

Mentorkultur på HiO

Mentortilbudene ved HiO er etterhvert mange. De spenner fra drop-in veiledning og skriveveiledning i studieverkstedet, til oppfølging av enkeltstudenter gjennom hele semester.

-Mentorsamlingen er et ledd i arbeidet med å skape en felles kultur for mentorvirksomheten ved HiO, sier Anette Lie Andersen, ved Radiografutdanningen, avdeling Helsefag.
Hvorfor er det behov for en felles kultur for mentorvirksomhet?

- Mentorvirksomheten ved HiO e basert på bidrag fra ildsjeler. Det gjør den altfor sårbar, mener Ragnhild By (bildet) fra avdeling for Journalistikk, Bibliotek og Mediefag.

18. november 2010

Et inkluderende universitet


Prosjektleder for Interkult Jorun Nossum, og medlemmer av prosjektgruppen Jonas Debesay og Mette Tollefsrud skriver i Aftenposten under overskriften "Et inkluderende universitet".

De argumenterer for at satsingen på mangfoldssatsingen kan bli et av de institusjonens fremste fortrinn i møtet med noen av regionens mest sentrale samfunnsutfordringer.


Men det forutsetter noe mer enn en begeistret feiring av forskjellighet, eller en balanert sammensetning av studenter. Enda viktigere er det å diskutere faglig utvikling og endringsprosesser knyttet til læringsmiljø, faginnhold og klima på campus. Integrering av mangfold, i all sin kompleksitet, reiser grunnleggende spørsmål om høyere utdannings samfunnsoppdrag og verdier.

9. november 2010

Tildeling av Interkult-midler

Søknadsfristen for Interkult-midler for 2011 gikk ut 5. november.

Søknadsmengden er også i år stor. Det er kommet inn 63 søknader fra avdelinger og enheter ved HiO, og søknadssummen er nesten 13 millioner.

Interkult tildeler inntil 4 millioner kroner for 2011.

Resultatet forventes klart den 17. desember.

Se utlysning her

8. november 2010

Interkult deler erfaringer

UH nett vest er et nettverk som består av Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Volda, Høgskolen i Sogn og Fjordande og Høgskolen i Stord/Haugesund.

Nettverket ønsker å se på hvordan disse utdanningsinstitusjonene kan jobbe for å videreutvikle et sterkt flerkulturelt og internasjonalt studiemiljø.

Interkult og HiO ble invitert for å dele av erfaringer.


4. november 2010

Studenttorget skriver om Interkult-prosjektet PLUSS

Studenttorget skriver om PLUSS-prosjektet og skriveuka som ble arrangert på HiO.

PLUSS er et samarbeidsprosjekt mellom Studieseksjonen, Læringssenteret og Pedagogisk utviklingssenter ved Høgskolen i Oslo.

I septmeber arrangerte PLUSS skriveuke med en rekke kurs, forelesninger og workshops for tilsatte og studenter ved HiO. Målet med skriveuka er å informere, skape engasjement og inspirere til å skrive.

Les mer