Styringsgruppa

Foto: Juveriya Bhutta
Styringsgruppa består av:

Sissel Østberg - rektor, leder
Laurence Habib - senterleder PUS
Inger Anne Utvåg - dekan ved avd. EST
Nina Waaler Loland - dekan ved avd. HF
Per Øystein Staff - dekan ved avd. IU
Øivind Frisvold - dekan ved avd. JBI
Knut-Patrick Hanevik - dekan ved avd. LUI
Dag Jenssen - dekan ved avd. SAM
Kari Toverud Jensen - dekan ved avd. SU
Tove Bull-Njaa - studiedirektør
Tore Dæhlin - organisasjons- og personaldirektør
Lars Egeland - direktør, Læringssenteret
Nestleder Studentparlamentet


Sist oppdatert: 29.nov 2010