21. januar 2011

Julestemning på PUS

Foto: Juveriya Bhutta
Som dere vet holder Interkult til i PUS sine lokaler i Stensberggata. Rett før jul hadde PUS et seminar med tema blogging! Det synes vi var et relevant tema da mange av PUS-prosjektene trenger å synliggjøre sitt arbeid. Vi hadde besøk av Tofik Sahraoui og Thea Leivestad som presenterte HiO Bloggen. Moderbloggen heter blogg.hio.no og enhver som er tilsatt eller studerer ved HiO kan lage seg en blogg ved å bruke sitt vanlige brukernavn og passord.

Ellers var det oss på PUS som presenterte våre blogger og nettsteder. Det vi synes var mest interessant var nettstedet "typewith.me" genialt om man er flere som ønsker å jobbe med ett dokument samtidig.

Men det var ikke bare faglig program, vi hadde offisiell avskjed til Helge. Sammen med levende musikk, nydelig julelunsj og julegaver ble det ordentlig julestemning her på PUS.

Se bildene fra seminaret her.

4. januar 2011

Kongens nyttårstale 2010

"Bli større" var de første ordene da H.M. Kongen talte på nyttårsaften 2010.


Kongen berørte mange sentrale samfunnsspørsmål i sin tale, også spørsmål knyttet til mangfold, kompetanse og ubenyttede ressurser. Han refererte til hvordan samfunnets utfordringer ofte vurderes i en økonomisk målestokk, men oppfordret til å snu på spørsmålet, til å spørre:


"Hva går vi glipp av som samfunn når mennesker ikke får brukt sine ressurser? "

"Hvert eneste menneske har ressurser som kan brukes i fellesskapet vårt – uavhengig av nasjonalitet, helsetilstand, livserfaring, alder og sosiale forhold. Vi må bare hjelpe hverandre til å se dem, og legge til rette for å ta dem i bruk. En ressurs jeg håper arbeidsgivere i økende grad vet å verdsette, er den flerkulturelle kompetansen som mange i landet vårt besitter. Norsk ungdom født av foreldre med annen kulturell bakgrunn har en erfaring og en innsikt som blir stadig viktigere for oss i en mindre verden".

Disse ordene ga inspirasjon til å jobbe videre med Interkult-satsingen. Godt nytt år!