2. desember 2009

Interkult samler erfaringer

Bjørg Halvorsen, JBI
Suksesskriterier og gode praksiser var fokus da Interkult arrangerte erfaringsverksted den 1. desember.

Makter også satsingen og overføre disse erfaringene til utvidet handling og permanent endring? Det blir et viktig spørsmål i fortsettelsen av prosjektet.
Interkult samlet prosjektledere og involverte fra ulike avdelinger og enheter til erfaringsverksted. Arrangementet var ledd i et større arbeid som utføres av konsulentfirmaet DaVinci, med fokus nettopp på å identifisere gode praksiser innenfor Interkult-satsingen.

- Det er erfaringer og deling av disse som er fokuset for verkstedet. Vi vet at mye skjer, og at mye har skjedd over lengre tid. Vi vil finne ut hva som fungerer, og årsaker og effekter av at noe fungerer, sier Jorun Nossum, prosjektleder for Interkult.
- Dette kan gi føringer for den videre Interkult-satsingen, og for oppskalering av gode praksiser, fortsetter hun.

Erfaringsverkstedet ble organisert som arbeidsstasjoner rundt fem sentrale temaer. Disse var:
Internasjonale samarbeid i høyere utdanning, Profesjonsstudier i et flerkulturelt og internasjonalt samfunn, Pedagogiske praksiser på et flerkulturelt og internasjonalt lærested, Mangfold på arbeidsplass og campus og Rekruttering og gjennomføring i et mangfoldperspektiv.

Les mer

Relatert sak om DaVincis oppdrag

8. september 2009

Fotograf Neo Ntsoma på HiO

– Jeg er opptatt av å formidle de historiene som sjelden når Europa, sier fotografen Neo Ntsoma.

Det var en sterk stemme og representant fra det moderne Sør-Afrika som besøkte HiO onsdag og åpnet en utstilling.

Neo Ntsoma delte en sterk historie knyttet til manglende muligheter under og etter apartheid i Sør Afrika. Hun benyttet anledning til å hylle frigjøringsheltene, men samtidig rette fokus på det unge, moderne Sør-Afrika som hun selv er en sterk stemme og representant for.

– Det er dette jeg ønsker å formidle gjennom mine bilder. Mine bilder fokuserer på identitet for en ny generasjon sørafrikanere, og er en kontrast til det vi ofte får formidlet fra vårt kontinent, som nød, brutalitet og AIDS, sier Neo.

Samtidig har Neo også med seg en serie knyttet til AIDS i Sør-Afrika, og dermed er det to sterkt kontrastfylte bildeserier som først møter deg i Læringssenteret P48.

Kollegaer fra HiO 

Neo Ntsoma har mottatt en rekke priser for sitt arbeid, og er som en pioner og forbilde å regne for en ny generasjon fotografer fra Sør Afrika. Hun har også jobbet som lærer på Pathshala South Asian Institute of Photography (PSAIP) i Dhaka, Bangladesh, og gjensynsgleden var stor da hun møtte gamle kjenninger fra JBI.

– Vi kjenner Neo fra oppstarten av vårt arbeid i Bangladesh. Hun jobbet som lærer der, og var et friskt pust og en viktig inspirasjonskilde for mange av de kvinnelige studentene, både våre fra HiO og de fra Pathshala, forteller Jon-Petter Evensen fra JBI.

– Hun har vært viktig for en del av våre studenter i deres videre utvikling, avslutter Evensen.

Interkult

Neo var en av de første som fikk formell fotoutdanning i Sør-Afrika. Hennes historie handler om en ung kvinne på jakt etter å realisere en drøm. I et system som ikke lå til rette for henne, hentet hun frem sitt mot, sin stahet og utholdenhet. I dag er hun en anerkjent prisvinnende fotograf.

– Dette er en viktig historie. Den gjør inntrykk på oss personlig, men også i forhold til vår egen virksomhet. Det er imponerende at Neo har kommet så langt til tross for at ting ikke lå til rette for det, men slik skal det jo ikke være.
- Det er vår jobb og sørge for like muligheter for alle, både til å kunne få høyere utdanning, og til å lykkes med sine studier. Hennes historie minner oss om hvorfor vi satser på et flerkulturelt og internasjonalt studiemiljø, sier Jorun Nossum, prosjektleder for Interkult.