15. juni 2010

Interkult i Aftenposten

  
Rektor Sissel Østberg og prosjektleder Jorun Nossum skriver om Interkult i Aftenposten 15. juni 2010.

Bakgrunnen er Per Anders Madsens kommentar den 11. juni.Østberg/Nossum skriver:
"Mangfold handler også om å forholde seg til holdninger man ikke nødvendigvis liker, men allikevel må «tåle»/ tolerere. Ved HiO er vi opptatt av felles verdier og visjoner. Samtidig bruker vi tid på å finne ut hva vi må tåle, og hva vi ikke skal tåle. Dette er ingen enkel øvelse, men det finnes heldigvis en del posisjoner mellom naivitet og panikk".


Og videre:

"Høgskolen i Oslo ligger plassert midt i storbyen. Det som rører seg i Oslo, det rører seg også på HiO. Landets største høgskole skal eksistere i samspill med samfunnet rundt oss".

Les hele innlegget

11. juni 2010

Aftenposten skriver om Interkult

Per Anders Madsen skriver om Interkult i Aftenposten 11. juni 2010.

Samtidig som han beskriver Interkult-satsingen som en "selvfølge for en høyskole som tar på alvor at den skal forberede sine studenter til et yrkesliv i et stadig mer flerkulturelt samfunn, uansett hvilket studium de velger", reiser han også spørsmålstegn ved om "satsingen kan ha fått uante følger".

Madsen kobler sist ukers nyhetsoppslag om studentforeningen Islam Net til Interkult-satsingen ved HiO.

Les mer

6. juni 2010

UNESCO skriver om Interkult

Foto: Aslak Ormestad
Interkult er brukt som eksempel i UNESCOs utgivelse "In Focus". Utgivelsen fokuserer på "Shaping the new dynamics of higher education".

Utgivelsen er et samarbeid mellom UNESCOs division for higher education, og the International Association of Universities (IAU).


Interkult er beskrevet på s 13, under tittelen "Changing at times of change".

Les mer

3. juni 2010

NOU 2010: 7 Mangfold og mestring

Regjeringen oppnevnte i statsråd 24. oktober 2008 et offentlig utvalg som skulle se på opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne.

1. juni 2010 ble NOU 2010: 7 Mangfold og mestring avgitt til Kunnskapsdepartementet.

Her er et eget kapittel kalt "Minoritetsspråklige studenter i høyere utdanning", blant annet med eksempler fra Interkult.
Last ned rapporten