17. mars 2011

Mangfold i Næringslivet


Tirsdag 8. mars ble Interkult og HiO presenter i et bilag som fulgte DN med tittelen "Mangfold i Næringslivet".

Bilaget tar utgangspunkt i utviklingstrekk og konsekvenser av globalisering og migrasjon, og presenterer ulike bedrifter og organisasjoners respons i forhold til et interkulturelt og internasjonalt utdannings- samfunn og arbeidsliv.

I tillegg til Interkult/HiO er blant annet organisasjoner som Global Future, Innovasjon Norge, AHus, IMDI, NHH, Forskningsrådet presentert.

Se hele bilaget her