5. mai 2010

Interkult-seminar om språkmangfold

Interkult inviterte til seminar om srpåkmangfold med innledere som Finn Aarsæther, Kari Mari Jonsmoen, Elena Tkachenko, Kari Bratland og Liv Sperstad.

Både Kari Mari Jonsmoen, Kari Bratland og Elena Tkachenko er involvert i Interkult-prosjekter.


Aarsæther var opptatt av at språklig variasjon ikke er noe nytt i Norge.

– Det er verken nytt, sleivete eller mindreverdig at et talemål avviker fra standard østnorsk, sier førsteamanuensis Finn Aarsæther ved Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier.

Elena er opprinnelig fra Russland, og kombinerer både personlige erfaringer og forskning når hun beskriver flerspråklighet, og utfordringer knyttet til akademisk skriving på andre eller tredjespråk.

– Det er forskjell på å skrive første- og andrespråk. Vi må spørre oss om dette skal ha noen konsekvenser for våre vurderingsformer, sier Tkachenko.

Les mer