23. august 2011

Interkult på e-papir


Nå får du Interkult-blekka på e-papir. Til Interkult-markeringen våren 2011, ble det laget et hefte som presenterer satsingen og de mange prosjektene.

Nå kan du se dette heftet her. Det finnes også noen trykte eksemplarer igjen, så ta kontakt om du ønsker ett.

22. august 2011

Interkult-prosjekt arrangerer Tea Time på HiOA i høst.


Studenter i Oslo er velkomne til samtaler om tro på Høgskolen i Oslo og Akershus høsten 2011. Vi vil skape en mulighet til å gå dypere inn i livssynsspørsmål, samtidig som vi trener på å bli bedre til å lytte, begrunne egne standpunkter og vurdere.

Tanken er å undersøke, forstå og skape mening sammen med andre.

Samtalene blir ledet av Beate Børresen og Bo Malmhester, med utgangspunkt i deltakernes spørsmål og tanker, samt leker og øvelser.

Dato og klokkeslett

17. august 2011

Utrop skriver om HiOA


Utrop var på HiOAs campus i forbindelse med studiestart, og fokuserte på mangfoldet som preger høgskolen. Les Utrops sak her

15. august 2011

HiO er blitt HiOA - Interkult fortsetterHøgskolen i Oslo er slått sammen med Høgskolen i Akershus, og blitt til Høgskolen i Oslo og Akershus, eller HiOA.

Interkult-prosjektet fortsetter, og er nå lokalisert sammen med Storbyprogrammet.

I visjonen for den nye høgskolen heter det:


Det nye universitetet i Oslo og Akershus skal:


• ha en profesjonsrettet profil med klar sammenheng mellom FoU og utdanning på alle nivåer

• være nasjonalt ledende og internasjonalt anerkjent innen nøkkelområdene til universitetet

• være et attraktivt studie- og arbeidssted, som samvirker aktivt med storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv