Kontakt

Alle henvendelser og spørsmål kan rettes til prosjektleder 

Jorun Nossum 
Besøk: Stensberggata 27  
E-post: jorun.nossum@hio.no
Telefon: 22 45 27 22 / 997 96 077

Teknisk ansvarlig for denne siden er prosjektmedarbeider 
Juveriya Bhutta
E-post: j.bhutta@hio.no

Sist oppdatert: 29.nov 2010