15. august 2011

HiO er blitt HiOA - Interkult fortsetterHøgskolen i Oslo er slått sammen med Høgskolen i Akershus, og blitt til Høgskolen i Oslo og Akershus, eller HiOA.

Interkult-prosjektet fortsetter, og er nå lokalisert sammen med Storbyprogrammet.

I visjonen for den nye høgskolen heter det:


Det nye universitetet i Oslo og Akershus skal:


• ha en profesjonsrettet profil med klar sammenheng mellom FoU og utdanning på alle nivåer

• være nasjonalt ledende og internasjonalt anerkjent innen nøkkelområdene til universitetet

• være et attraktivt studie- og arbeidssted, som samvirker aktivt med storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar