20. september 2010

Window to the World

For femte år på rad arrangerte avdeling for Lærerutdanning og Internasjonale studier (LUI) en internasjonal uke, Window to the World, ved hjelp av Interkult-midler.


Visjonene for prosjektet er å tilby ulike perspektiver for studentene innenfor deres fagområder, i tråd med en målsetting om "internasjonalisering hjemme".

Avdelingen benytter nettverket til lærerne for å invitere gjester og for å skape nye kontakter. Slik blir internasjonal uke også en møteplass for fagpersoner fra ulike deler av verden og HiOs tilsatte.

Les mer

10. september 2010

Skriveuke på HiO

Intekult-prosjektet PLUSS arrangerte skriveuke på HiO. Akademisk skriving, lærinsgprosesser, flerpråklighet og kronikkskriver sto på programmet. Både tilsatte og studenter deltok.

Les mer