Prosjekter

Interkult 2011


Nr
Avdeling
Navn
Prosjekttittel
Resultat
1
EST
Karin Brunvathne Bjerkestrand
Fra innvandrer til medborger - interkulturelt arbeid knyttet til undervisning og forskning ved HiO og UiStavanger
200.000
2
EST
Hanne Heiervang
Rekruttering av studenter fra underrepresenterte grupper
100.000
3
EST
Niels Peter Underland
Acting with Masks
50.000
4
HF
Trude Myhrer/Hilde Kjærnet Haugen
Samarbeid og harmonisering av tannteknikerprogrammene ved Trinity College Dublin og HiO med henblikk på et internasjonalt perspektiv i studieplanene, og god flyt av studenter og ansatte mellom institusjonene
85.000
5
HF
Hanne Andersoon/ Sara Berzi
Svømming for jenter
2.280
6
HF
Cecilie Johannessen Landmark
Gjennomføring av nordisk workshop: Biomedical science today
30.000
7
HF
John E. Berg
Digital stories and voluntary work – immigrants as volunteers – interculutural understanding
74.000
8
IU
Frode Eika Sandnes
Utvikling pedagogisk opplegg for emnet Teknologiglobalisert som del av master i Universell Utforming og IKT
180.000
9
JBI
Ragnhild By
Flerkulturelt studiemiljø ved JBI
65.000
10
JBI
Liv Gjestrum/Ragnar Audunson
BOBCATSSS 2011: Finding New Ways. An International Conference in Library and Information Science
30.000
11
JBI
Robert Vaagan
Samarbeid mellom utdanningene i medier og kommunikasjon ved HiO og ved Hoegeschool van Amsterdam
60.000
12
JBI
Andreas Ytterstad
Utvikling av valgfri interkulturell modul i miljø og klimajournalistikk på engelsk
60.000
13
JBI
Jofrid Karner Smidt
Internasjonalisering for utvikling av litteratur og brukerfaget, JBI
80.000
14
LUI
Kari Kildahl
Vindu mot verden - internasjonal uke
120.000
15
LUI
Kjersti Winger/Kristin SKinstad van der Kooij
Studieteknikk og læringskultur for masterstudenter ved HiO (SLæM): mangfold som ressurs
150.000
16
LUI
Magritt Lundestad
Studentmentorer på førskolelærerutdanningen og grunnskolelærerutdanningen
150.000
17
LUI
Leikny Øgrim
Internasjonalisering av masterstudiet i IKT-støttet læring
150.000
18
LUI
Kari Bratland
Språk i praksis - styrking av norskkompetansen til minoritetsspråklige førskolelærerstudenter
150.000
19
LUI
Brit Steinsvik
Flerspråklige studenters forståelse av grupperelatert studiekultur – et utgangspunkt for utvikling av gode læringsbetingelser
75.000
20
LUI
Anders Breidlid
Samarbeid om masterprogram i flerkulturelle og internasjonale utdanningsstudier
40.000
21
LUI
Tone Ophus
Vest-Afrikansk kulturelt mangfold som ressurs og brobygger i Gambia, Sverige og Norge
20.000
22
LUI
Margareth Sandvik
Skrivehandlinger – nettbasert skrivestøtte for flerspråklige studenter
100.000
23
LUI
Cathrine Hansen
Grunnformene – vår felles kulturelle kilde
50.000
24
LUI
Beate Børresen
Samtaler om tro
50.000
25
LUI
Anna Birgitte Nilsen
Videreutvikling av minoritetsspråklige veiledere og flerspråklig undervisningsmateriale
50.000
26
LUI
Mikhail Kharakoz
Internasjonalisering , kompetanseheving og etablering av nye samarbeidspartnere på Det Pedagogiske Universitet i St.Petersburg
26.000
27
SAM
Kristel Skorge
Støtte til kollokvier for å videreføre og utvikle norsk og engelsk fagspråk i nær tilknytning til utdanningene
75.000
28
SAM
Mie Mørner
Nattergalen: Forebyggende mentorskapsarbeid I flerkulturell barnevernsfaglig kontekst
205.000
29
SAM
Ivar Lødemel
Vidareføring av satsing på rekruttering til- og internationalt gradssamarbeid knytt til MIS
65.000
30
SAM
Ingeborg Marie Helgeland/ Elisabeth Grønning
FoU- samarbeid med barnevernsorganisasjonen Amartya og UBA-Universitetet i Buenos Aires og FLASCO, The Latin America School of Social Sciences
50.000
31
SU
Suzanne Bancel/Mette Sagbakken
Konsortium utvikling
78.000
32
SU
Kari Ottvik Jensen
Kvalitetssikring av bachelore studentenes praksisstudier I forbindelse med utenlandsopphold
100.000
33
SU
Anne Bruflot
Flerkulturell forståelse i sykeplierutdannignen ved HiO
200.000
34
PUS
Ann Torday Gulden
English for Academic Purposes: HiO som internasjonalt lærings- og FoU-miljø
100.000
35
PUS
Kari Mari Jonsmoen
Skriveuke
40.000
36
PUS
Kari Mari Jonsmoen/Marit Greek
Kultur for mentorvirksomhet på HiO
150.000
37
PUS
Laurence Habib
Flerkulturelle problemstillinger i aksjonsforskning
69.000
38
Studie
seksjonen
Tone Horntvedt
Kurs for innkommende studenter til HiO fra land i Sør
65.000
39
Studieseksjonen
Ida Marie Andersen
Samlet publisering av kunnskap om minoiteter og mangfold i høyere utdanning fra MaiA
65.000
40
Læringssenteret
Lars Egeland
LATINA- trainees
80.000
41
Studentparlamentet
Vilma Vaitilaviciute
Interactions: Norwegians and Internationals at OUC. Promotion Title: Experience multicultural campus!
30.000
42
Studentparlamentet
Nuong Duyen Thi Pham
Language Exchange
60.000
43
Studentparlamentet
Nuong Duyen Thi Pham
Global Campus
50.000


Total Interkult 2011


3.629.280Interkult 2008