Interkultmarkering

Interkult ønsker å synliggjøre og dokumentere prosjekter som har fått midler i satsningsperioden frem til 2011. Ikke bare prosjektenes resultater, men også refleksjoner rundt hvorfor disse prosjektene har vært viktig skal presenteres.