Prosjektgruppa

Prosjektgruppa består av:

Berit Tveit, internasjonal koordinator, avd for Helsefag
Dagrun Kvammen - Internasjonalt kontor
Jonas Debesay, phd stipendiat, sykepleierutdanning
Jorun Nossum, Prosjektleder
Juveriya Bhutta, prosjektmedarbeider Interkult
Kari Mari Jonsmoen, førstelektor Pedagogisk Utviklingssenter
Mette Tollefsrud, 1. lektorstipendiat og prosjektleder, avd for Lærerutdanning

Sist oppdatert: 29.nov 2010