2. desember 2009

Interkult samler erfaringer

Bjørg Halvorsen, JBI
Suksesskriterier og gode praksiser var fokus da Interkult arrangerte erfaringsverksted den 1. desember.

Makter også satsingen og overføre disse erfaringene til utvidet handling og permanent endring? Det blir et viktig spørsmål i fortsettelsen av prosjektet.
Interkult samlet prosjektledere og involverte fra ulike avdelinger og enheter til erfaringsverksted. Arrangementet var ledd i et større arbeid som utføres av konsulentfirmaet DaVinci, med fokus nettopp på å identifisere gode praksiser innenfor Interkult-satsingen.

- Det er erfaringer og deling av disse som er fokuset for verkstedet. Vi vet at mye skjer, og at mye har skjedd over lengre tid. Vi vil finne ut hva som fungerer, og årsaker og effekter av at noe fungerer, sier Jorun Nossum, prosjektleder for Interkult.
- Dette kan gi føringer for den videre Interkult-satsingen, og for oppskalering av gode praksiser, fortsetter hun.

Erfaringsverkstedet ble organisert som arbeidsstasjoner rundt fem sentrale temaer. Disse var:
Internasjonale samarbeid i høyere utdanning, Profesjonsstudier i et flerkulturelt og internasjonalt samfunn, Pedagogiske praksiser på et flerkulturelt og internasjonalt lærested, Mangfold på arbeidsplass og campus og Rekruttering og gjennomføring i et mangfoldperspektiv.

Les mer

Relatert sak om DaVincis oppdrag

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar