8. november 2010

Interkult deler erfaringer

UH nett vest er et nettverk som består av Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Volda, Høgskolen i Sogn og Fjordande og Høgskolen i Stord/Haugesund.

Nettverket ønsker å se på hvordan disse utdanningsinstitusjonene kan jobbe for å videreutvikle et sterkt flerkulturelt og internasjonalt studiemiljø.

Interkult og HiO ble invitert for å dele av erfaringer.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar