18. november 2010

Et inkluderende universitet


Prosjektleder for Interkult Jorun Nossum, og medlemmer av prosjektgruppen Jonas Debesay og Mette Tollefsrud skriver i Aftenposten under overskriften "Et inkluderende universitet".

De argumenterer for at satsingen på mangfoldssatsingen kan bli et av de institusjonens fremste fortrinn i møtet med noen av regionens mest sentrale samfunnsutfordringer.


Men det forutsetter noe mer enn en begeistret feiring av forskjellighet, eller en balanert sammensetning av studenter. Enda viktigere er det å diskutere faglig utvikling og endringsprosesser knyttet til læringsmiljø, faginnhold og klima på campus. Integrering av mangfold, i all sin kompleksitet, reiser grunnleggende spørsmål om høyere utdannings samfunnsoppdrag og verdier.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar