8. desember 2010

FAFO-frokost om Mangfold i Arbeidslivet

Foto: Juveriya Bhutta
I dag deltok vi på FAFO-frokost hvor rapporten "Mangfold og likestilling i arbeidslivet. Holdninger og erfaringer blant arbeidsgivere og tillitsvalgte" ble presentert.

Den reiser noen interessante spørsmål knyttet til ulike barrierer i arbeidslivet, hvorfor offentlige virksomheter slår dårligere ut enn privat sektor, og de høye språkkravene også innenfor yrker som krever lite formell utdannelse.

Rapporten finner du her hos FAFO

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar