9. desember 2010

NIFU STEP-rapport om HiO/HiAk vektlegger mangfold

Mye utredningsarbeid, debatter og diskusjoner er gjennomført i forbindelse med sammenslåingsprosessen mellom de to høgskolene. På sensommeren ble NIFU STEP engasjert for å vurdere premissene for fusjons- og universitetsambisjonene til Høgskolene i Oslo og Akershus. Dette resulterte i rapporten: "Visjoner, virkemidler og virkelighet".

Det er interessant å merke seg at også NIFU STEP er opptatt av den vektleggingen av mangfold som de to høgskolen understreker.

Her sies det:

"En profilering av et fremtidig universitet i forhold til den flerkulturelle dimensjonen kan derfor representere et viktig samfunnsmessig argument for etablering av et universitet"

I NIFU STEP- rapporten vises det også til at det kan være flere samfunnsmessige argumenter for en sammenslåing og universitetsambisjon. Der trekkes frem fokuset på profesjonsprofilen, og antatte gevinster ut i fra størrelse. Spesielt nevnes også mangfoldssatsingen.

" Ikke minst synes høyskolenes tenkning omkring endringe i hovedstadsregionen knyttet til multikulturelle, demografiske og befolkningsmessige forhold å være svært relevant".

Det er interessant at HiOs satsing på dette området ser ut til å kommunisere godt og så eksternt. For de som vil være interessert i mer forksning på dette, NIFU STEP referere til noen undersøkelser:

".. studier fra USA synes også å understreke både den pedagogiske og samfunnsmessige betydningen av at man på institusjonelt nivå anerkjenner og legger til rette for det mangfold som en flerkulturell studentmasse representerer (Gurin et al 2009)

Gurin, P., Dey, E., Hurtado, S. & Gurin, G. (2009) Diversity and higher education: theory and impact on educational outcomes. Harvard Educational Review, 72, pp. 330-367.

Se hele NIFU STEP rapporten her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar