6. juni 2010

UNESCO skriver om Interkult

Foto: Aslak Ormestad
Interkult er brukt som eksempel i UNESCOs utgivelse "In Focus". Utgivelsen fokuserer på "Shaping the new dynamics of higher education".

Utgivelsen er et samarbeid mellom UNESCOs division for higher education, og the International Association of Universities (IAU).


Interkult er beskrevet på s 13, under tittelen "Changing at times of change".

Les mer

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar