3. juni 2010

NOU 2010: 7 Mangfold og mestring

Regjeringen oppnevnte i statsråd 24. oktober 2008 et offentlig utvalg som skulle se på opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne.

1. juni 2010 ble NOU 2010: 7 Mangfold og mestring avgitt til Kunnskapsdepartementet.

Her er et eget kapittel kalt "Minoritetsspråklige studenter i høyere utdanning", blant annet med eksempler fra Interkult.
Last ned rapporten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar