9. mars 2010

Religionsmangfold i utdanning

Wergelandssenteret og HiO/Interkult arrangerte seminar om "Religionsmangfold i utdanning".

Hovedinnledere var Prof Robert Jackson, University of Warwick. Han presenterte funn fra det Europeiske prosjektet REDCO (Religion, Eduation, Dialogue and Conflict).

– Etter 11. september er det en økende interesse for religion i internasjonale institusjoner over hele verden, sier professor Robert Jackson. – Man snakker nå ikke om interkulturelle relasjoner uten å snakke om religion. Debatten om religion har beveget seg fra en mer privat svære til en offentlig svære.

Les mer

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar