8. mars 2010

8. mars i et flerkulturelt samfunn

Statsråd Audun Lysbakken innledet årets 8. mars markering på Fyrhuset med å advare mot å bruke likestillingskampen som en kamp mot et flerkulturelt og mangfoldig samfunn.

Samtidig benyttet han anledningen til å berømme HiO for å ta utfordringene knyttet til et flerkulturelt samfunn på alvor.

– De som sier det går så dårlig med integreringen i Norge, tar feil. Inntoget av minoriteter, og spesielt jenter, i høyere utdanning er et eksempel på hvilken enorm ressurs et flerkulturelt samfunn utgjør, sier Lysbakken.

Lysbakken vil fokusere og fremheve positive utviklingstendenser, og samtidig være kompromissløs i arbeidet knyttet til universelle rettigheter og krav. Han advarer mot å anse likestillingsprosjektet som et norsk prosjekt med norske verdier.

– Det er universelle rettigheter vi snakker om, der må vi være kompromissløse. Men vi skal ikke skyve likestillingskampen foran oss som kamp mot minoritetsgrupper i et flerkulturelt samfunn, understrekte Lysbakken, med klar adresse til politiske motstandere.

På programmet forøvrig sto Marthe Michelet, Elisabeth Eide, Sara Ramin Osmundsen, Kohinoor Nordberg, Monica Five Aarset og Anne Leseth.Les mer


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar