4. januar 2011

Kongens nyttårstale 2010

"Bli større" var de første ordene da H.M. Kongen talte på nyttårsaften 2010.


Kongen berørte mange sentrale samfunnsspørsmål i sin tale, også spørsmål knyttet til mangfold, kompetanse og ubenyttede ressurser. Han refererte til hvordan samfunnets utfordringer ofte vurderes i en økonomisk målestokk, men oppfordret til å snu på spørsmålet, til å spørre:


"Hva går vi glipp av som samfunn når mennesker ikke får brukt sine ressurser? "

"Hvert eneste menneske har ressurser som kan brukes i fellesskapet vårt – uavhengig av nasjonalitet, helsetilstand, livserfaring, alder og sosiale forhold. Vi må bare hjelpe hverandre til å se dem, og legge til rette for å ta dem i bruk. En ressurs jeg håper arbeidsgivere i økende grad vet å verdsette, er den flerkulturelle kompetansen som mange i landet vårt besitter. Norsk ungdom født av foreldre med annen kulturell bakgrunn har en erfaring og en innsikt som blir stadig viktigere for oss i en mindre verden".

Disse ordene ga inspirasjon til å jobbe videre med Interkult-satsingen. Godt nytt år!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar